EVLİLİK ÖNCESİ SAĞLIK RAPORU

EVLİLİK ÖNCESİ SAĞLIK RAPORU

Evlilik öncesi yapılan kan testleri evlenecek çiftlerin sağlık durumları ve kalıtsal hastalıkları konusunda bilgilenme yönünden önemli olup aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur.
Türkiye’de akraba evliliklerinin fazla olması ve akraba evliliklerinin %70inin 1. Derece akrabalar arasında yapılması, evlilik öncesi tarama tahlilleri ile yeni hasta bireylerin doğumunun engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Ayrıca son yıllarda ciddi bir tehdit olan cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) evlilik öncesi bilinmesi açısından da yararlıdır.
Yasal Olarak Yapılması Zorunlu Olan Tahliller ve Yasal Gerekçesi
Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir aşağıdaki testleri yaptırması gerekmektedir.

Bir cevap yazın