Evlilik Testleri

Evlilik Öncesi Yapılan Testler

Evlilik öncesi yapılan kan testleri evlenecek çiftlerin sağlık durumları ve kalıtsal hastalıkları konusunda bilgilenme yönünden önemli olup aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur.
Türkiye’de akraba evliliklerinin fazla olması ve akraba evliliklerinin %70inin 1. Derece akrabalar arasında yapılması, evlilik öncesi tarama tahlilleri ile yeni hasta bireylerin doğumunun engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Ayrıca son yıllarda ciddi bir tehdit olan cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) evlilik öncesi bilinmesi açısından da yararlıdır.
Yasal Olarak Yapılması Zorunlu Olan Tahliller ve Yasal Gerekçesi
Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir aşağıdaki testleri yaptırması gerekmektedir.

Evlilik Testleri Nelerdir?

HbsAg

Anti- HCV

Hıv 1-2

VDRL

Kan Grubu

Hemoglobin Elektroforezi(Talasemi)

Akciğer Grafisi

 • Kan tahlillerini ve Akciğer Filmini  Sağlık Bakanlığından ruhsatlı laboratuvarlarda yaptırabilecek, alınacak olan test sonuçlarını kendi bağlı oldukları yetkili ASM / Aile Sağlığı Merkezlerindeki doktorlarına  “evlenmelerinde sakınca yoktur” şeklinde “Rapor” haline getirteceklerdir.Bu raporu da nikah memurluğuna ibraz edeceklerdir.
  Artık nikah öncesi talasemi(Akdeniz anemisi) testleri de istenmektedir.Evlenecek kadının 50 yaş üzerinde olması halinde veya cerrahi menopoz sonrası (ameliyat raporunun ibrazı halinde) Akdeniz anemisi taraması yapılmasına gerek yoktur.
  Bu tahliller ve tetkikler evlilik öncesi yasal olarak istenmekte ve bunların incelenmesi sonrası evlilik prosedürleri tamamlanmaktadırKan Grubu Tahlili ,anne ile baba arasında olabilecek kan uyuşmazlığını saptamak için yapılır.
  Kan uyuşmazlığı kan grubu ile değil kanınızda ki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnızca kadının Rh negatif, erkeğin ise Rh pozitif olduğu durumlarda uyuşmazlık oluşabilir.
  Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif ise uyuşmazlık yoktur.
  Kadın Rh negatif, erkek Rh i negatif ise uyuşmazlık yoktur.
  Kadın Rh pozitif , erkek Rh pozitif ise uyuşmazlık yoktur.
  Kan uyuşmazlığının varlığının bilinmesi gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında gerekli tedbirlerin alınarak ortaya çıkabilecek rahatsız edici durumları engeller.

Lütfen Evlilik Öncesi Tetkikleriniz İçin Avantajlı Fiyatımızı Öğrenin

444 7 522 (LAB)

Telefonlarımız
0216 602 12 12
0216 567 53 00
0216 567 10 10
0216 602 10 10
Hasanpaşa Mah. Sarayardı Cad. 100/B Acıbadem
Kadıköy / İSTANBUL
info@labistanbul.net
0216 567 99 71 ( Faks )
Telefonlarımız
0212 631 10 11
0212 631 10 31
0212 347 61 61
0212 532 55 50
0212 532 54 45 ( Faks )
Büyükdere Caddesi Latilokum Sok. No:7 Mecidiyeköy
Şişli / İSTANBUL
info@labistanbul.com.tr
0212 532 54 45 ( Faks )