HIV Combo Testi

HIV Combo testi, HIV ‘in erken tanısında kullanılan bir testdir. HIV Combo testi, P24 Antijen ile birlikte HIV 1-2 antikorlarının aynı test içinde çalışıldığı, son derece güvenilir bir HIV erken tanı testidir.

 

HIV Combo testi kanda p24 antijenini arar, p24 antijeni şüpheli temasın 3.haftasında yani 21.günden sonra ortaya çıktığından dolayı bu test 21.günden sonra çalışılması önerilir.

 

HIV Combo testi, hem HIV ( p24 ) antijeni hem de HIV antikoru araştırması yapar. p24 antijeni HIV virusuna özgü bir proteindir, bu antijen kanda daha çabuk saptandığı için test sonucu da daha erken evrelerde ortaya çıkmaktadır.

 

p24 antijeni şüpheli temastan ( HIV virüsünün vücuda girmesinden ) yaklaşık 2-3 hafta sonra kanda belirmeye başlar. p24 antijenemi olarak bilinen bu süreç bir kaç hafta sürer. 1-3 ay arası bir dönemde antijene karşı vücudumuzun savunma silahları olan antikorlar üretilmeye başlar. p24 araştıran testlerin en büyük avantajı ise henüz antikor oluşmadan erken dönemde HIV tanısını koyabilmeleridir.

 

HIV Combo testi, HIV 1 ve 2 ‘ye karşı olusan antikorları ve p24 antijenini saptayan kantitatif mikropartiküler EIA ( enzim immüno assay ) testidir.

Sonuç olarak;

Şüpheli temastan 21 gün sonra HIV virüsünün p24 isimli ANTİJEN ‘i tespit edilir. ( p24 Testi )
Bu aşamadan sonra vücudumuzun savunma sistemi devreye girer ve ANTİKOR üretilir. ( HIV Eliza Testi )
HIV Combo testi her 2 testi bir arada çalışan yeni nesil bir erken tanı testidir.

HIV COMBO Testi sonuçlarınıza ulaşma yolları: